Terme Belediye Başkanlığı tarafından kat karşılığı konut yaptırılacak

Samsun İli Terme İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1078 ada 4 nolu parselde ihale şartnamesi ve sözleşme çerçevesinde Kat Karşılığı Konut İnşaatı yaptırılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre kapalı teklif açık arttırma usulüyle, 16.03.2023 perşembe günü saat 11:00’da 61.817.250,00 TL muhammen bedel üzerinden, Terme Belediyesi Hizmet Binası, 3. Kat Meclis Toplantı Salonunda yapılacak. İdare sözleşmede ve Avan Projede A Blok olarak gösterilen Tek Bloktan oluşan 18 Adet 3+1 Daire ve 30.000,00 TL Nakit Bedeli üzerinden artırma yapılacak.

İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Terme Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir. Ancak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişimciler şartname bedeli olan 1.000,00-TL (bintürklirası) yi Terme Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıp, şartname bedelini yatırdığına dair alındı makbuzunu ihale dosyası içerisine koymak zorunda.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, istekliler ihale evraklarını 16.03.2023 Perşembe günü, saat 11:00’dan önce Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne vermek zorunda. Bu tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız