Kars Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mevcut reklam ünitelerinin kaldırılması ve teknik şartnamede özellikleri belirtilen yeni reklam ünitelerinin temini, montajı, bakım ve onarımı karşılığında reklam yerleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince  açık teklif usulü ile ihale edilerek 10 yıllığına kiraya verilecek.

İhale, 19 Temmuz 2023 günü saat14.00’te Kars Belediye Başkanlığı Hizmet Binasında bulunan Belediye Encümeni Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale şartnameleri, mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebileceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde teknik şartname dahil 2.000,00 TL bedel karşılığında Kars Belediyesi Ulaşım Müdürlüğünden temin edilebilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız