Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Antalya, İzmir, Kırşehir, Muğla, Ordu ve Trabzon'da bulunan bazı kamu taşınmazları, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üzerlerinde turizm amaçlı yatırım yapılmak üzere  yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecek.

Girişimcilerin, 15 Eylül 2023 günü mesai bitimine kadar istenilen bilgi ve belgeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Evrakına İsmet İnönü Bulvarı No: 32 06100 Emek Çankaya - Ankara adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra veya posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, girişimciler, birden fazla taşınmaz için müracaat edebilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız