Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü Osmaneli Orman İşletme Şefliğince ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması ve usulsüzlüklere karşı tedbir almak amacıyla önleme araması yapıldı.

Orman İşletme Şefi Ersegün Alper’in Osmaneli Şefliğinde görevli Orman Muhafaza Memurları ile birlikte yaptığı önleme aramasında orman emvali taşıyan araçların belgeleri ve taşınan emvaller kontrol edildi.

Kaynak: NEVZAT KAPTAN