İzmir Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından İzmir'de 15 adet işyeri kiraya verilecek.

Mülkiyeti İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait boş bürolar, açık teklif usulüyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarıldı.

Kiralaması yapılacak boş büroların, İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğünce Fevzipaşa Mahallesi 846 Sokak No:51 Katipzade İşhanı 4. Kat Konak İZMİR adresindeki Müdüriyet Odasında toplanacak komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, kiralama ihalesi yapılacak bürolara ait şartname ve ekleri  İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin belgelerini ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız