Çeşme Belediyesi’ne ait taşınmazların, 2886 Sayılı Kanunun 35/a Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışı yapılacak. Satışlarda 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanun’unun 17. Maddesinin 4. Fıkrasının  P bendi  doğrultusunda teslimler KDV’den istisnadır.

Taşınmazın satış bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içinde peşin veya ilk taksit ödemesi aynı koşullarda olmak üzere 45 gün ara ile iki eşit taksitte ödenebilecek. İhale Çeşme Belediyesi Meclis Salonunda İhale komisyonu huzurunda yapılacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihaleye katılmak için isteklilerin en geç ihale gün ve saatine kadar itenilen belgeler ile birlikte Komisyon Başkanlığına müracaat etmeleri gerekiyor. İstenilen belgelerin tamamı asıl veya noter tasdikli suret olması gerekmekte. Aksi halde istekli ihaleye kabul edilmeyecek. 

İhale şartnamesi Çeşme Belediyesi Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü’nde görülebilir ve aynı adresten 3.000,00-TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için  ihale şartnamesinin satın alınması  zorunlu.          

Detaylı bilgi için tıklayınız