Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, gerçekleştirilen tarımsal projeleri yerinde inceleyerek bilgiler aldı.

Bu yıl hayata geçirilen "Tarım Arazilerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında üreticilere %50 hibeli olarak 1000 dekarlık dane Mısır Tohumu dağıtıldı.

Proje sonuçlarını yerinde denetleyen İl Müdürü Yoldaş, Merkez ilçeye bağlı Kızıldamlar Köyü çiftçilerinden Mustafa Gezen ile sohbet ederek rekoltenin geçen yıla göre %50 arttığını söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik’te tarım arazisinin teknik ve ekonomik şekilde kullanılması, korunması, tarım dışı kullanımlar için alternatif alanların belirlenmesi, arazi kullanımının ortaya konulması ve tarıma elverişli olmayan arazinin değerlendirilme şeklinin belirlenmesi amaçlarıyla Arazi Kullanım Planlaması yapıldığını belirterek, dane Mısırlık tohumların incelemesini gerçekleştirdi.

İl Müdürü Yoldaş, proje çalışmalarında oluşturulacak olan arazi kullanım planları sonucunda, arazilerde koruma-kullanma dengesi gözetilerek çalışmaların yapılması, arazinin en uygun kullanım şeklinin önerilmesiyle ilimizde bulunan tarım arazilerinde birim alandan alınan verimin artması için İl Müdürlüğü olarak çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, üreticilerin yeni ve ekonomik ürünlere yönelmesi ve yanlış arazi kullanımlarının önlenmesinin amaçlandığını belirtti.

İl Müdürü Yoldaş, “daha çok tarımsal üretim deseninin belirlenmesine yönelik uygulanmış olan "Tarım Arazilerinin Geliştirilmesi Projesi"  aşamalar halinde ilimizde gerçekleştirilmektedir.

Bilecik’te tarımsal arazi kullanımının sınıflaması, tarımsal üretim planlaması, destekleme politikalarının daha etkin olarak oluşturulması ve kırsal kalkınma politikası, strateji ve eylem planlarının kalitesini ve etkinliğini belirleyen temel unsurlar olarak bulunmaktadır.

Tarımsal arazi kullanım sınıflaması ve ekilecek ürünün kalitesi rekoltesi açısından verimliliğinin artırılması için toprak haritaları hazırlanmaktadır.

Mısır dünyada ekim alanı bakımından buğday ve çeltikten sonra 3. sırada yer alırken, üretim miktarı bakımından ilk sırada, ülkemizde ekim alanı ve üretim miktarı ile de buğday ve arpadan sonra üçüncü sırada yer almaktadır” dedi.

Mısır bitkisi tarla bitkileri ve tahıllar içinde suyu en ekonomik kullanan bitki. 1 gr kuru madde için 270 gr gibi düşük miktarda su tüketmekte. Ancak toplam transprasyon yüzeyi, oluşturduğu kuru madde miktarı ve yetiştiği dönemdeki Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında yüksek buğulaşma nedeniyle gerekli su miktarı fazla.

Yapılan çalışmalar sonunda mısır su tüketimine ilişkin genelde yüksek değerler bulunmuş ana ürün mısır tarımında en fazla su tüketiminin genellikle Temmuz ayında olduğu, bunu sırasıyla Ağustos ve Haziran aylarının izlediği, ikinci ürün mısır yetiştiriciliğinde ise su tüketiminin Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında giderek arttığı belirlenmiştir. Mısır bitkisinin iyi bir verim için yetişme dönemi boyunca topraktan 500 mm su alması gerektiğini, toprakta 150 mm’lik bir suyun depolanması için 450 mm lik suyun gerektiği saptanmıştır.

Mısır bitkisinin toprak seçiciliği fazla değildir. Uygun ve zamanında işlenen ve gerekli bitki besin maddeleri verilen değişik tip topraklarda mısır başarıyla yetiştirilebilir. Ancak, mısır bitkisi en iyi gelişmeyi ve en yüksek verimi organik madde ve bitki besin maddelerince zengin, drenajı ve havalanması iyi olan derin, sıcak, tınlı topraklarda gösterir. Aşırı asit ve aşırı alkali topraklar mısır yetiştiriciliği için uygun değildir. Bu tür şartlar gözönüne alındığında ilimizde mısır yetiştiriciliği ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürdürülmekte olduğu gözleniyor.