Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Muğla Milas Bodrum Havalimanı taksi hizmetleri kiralanacak.

Muğla Milas Bodrum Havalimanı taksi hizmeti, ilgili kuruluşlar tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ticari taksi hizmeti vermek üzere yetkilendirilen en fazla 6 yaşında ve 100 (yüz) adet (48 T….) plakaya haiz araçlarla hizmet verilmesi kaydıyla açık ihale usulü ile ihale edilerek  3 (üç) yıl süreyle kiraya verilecek.

Söz konusu hizmete ait ihale şartnamesi, şartname eki taahhütname ve sözleşme taslağı DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığından veya Muğla Milas Bodrum Havalimanı Başmüdürlüğünden KDV dâhil 250.-TL (İkiyüzelliTL) karşılığında temin edilebilir.

İhaleye katılmak isteyenler 1.000.000.-TL (BirmilyonTL) geçici teminat verecekler.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, söz konusu hizmete talip olanlar 22.08.2023 günü saat 14:00’e kadar İhale Şartnamesinde belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ Muğla Milas Bodrum Havalimanı Başmüdürlüğü Evrak Birimine verecekler. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Editör: EMİNE TÜRKSOY