Her nekadar ekonomik yapı tarım ve hayvancılığa dayanmakta olsa da ilçenin Sakarya Vadisi’nde kalarak mikro klima özelliğine sahip olması seracılık faaliyetlerinin gelişmesinde büyük pay sahibi olmakta.
Eskişehir ve İstanbul illeriyle olan ticari ilişkileri nedeniyle de ürünlere pazar bulunabilmesi İnhisar’da tarımın gelişmesini sağladı. İlçede seracılık, Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı desteği ile 1998 yılında yapılan 15 adet 504 m2’lik seralarla başlarken, ilçede günümüzde 740 dönüm sera alanı bulunmakta. Sakarya Nehri boyunca uzanan arazinin engebeli ve dar olması sebebiyle seracılığın birim alanda getirisi daha yüksek oranlara ulaşmaktadır.
İnhisar’da işgücü verilerine bakıldığında sigortalı çalışan sayısının ilçede yoğun olduğu görülürken, sigortalı çalışanlar arasında %37 oranı ile bina dışı yapıların inşaatı ve %16 oranı ile eğitim alanında çalışan sayısı bulunuyor ve sigortalı çalışanlar arasında %63 tarla ziraati ve %20 karma çiftçilikte çalışanların öne çıkması tarımsal alanda İnhisar’ı önemli bir konuma getiriyor. 
İlçe Sakarya Vadisi’nde kaldığı için bölge iklimi mikro klima özelliğine sahip. Bu sebeple seracılık oldukça gelişmiştir. İlçede seralarda erken dönem sebze yetişmesi sebebiyle elde edilen gelir tarla üretimine göre yüksektir. Ürünlere pazar bulunabilmesi tarımın gelişmesine de katkı sağlamıştır.
İlçenin Orta Sakarya vadisinde yeraldığı için mikro klima özelliğine sahip olması erken dönem sebze yetiştiriciliği için uygun ortam sağlarken, mikro klima özelliği sebebiyle yılda 2 kez ürün alınmaktadır. Daha az alan olmasına rağmen daha çok ürün alınırken, sebze ve meyve yelpazesi geniş bir şekilde pazarda her zaman kalabilmektedir.  Yetiştirilen ürünün kalitesi daha yüksek olurken, seracılık yapan işletmelerde devamlı olarak çalışma sağlanır ve seracılıkla ilgili olan maddelerin sanayilerinde de bir pazar oluşmuş durumdadır. 
Ayrıca vadi boyunca uzanan arazinin engebeli ve dar olması sebebiyle seracılığın birim alanda getirisi yüksektir. Bölgeye özgü Nar üretiminde bilinir konumda olurken, Narın katma değerli olarak işlenmesi ve Nar Lokumu ise ilçenin ekonomik yönden tanınırlılığını da artırmıştır.
Seracılığın erken dönem sebze yetiştiriciliğinde önemli bir yer tutması İnhisar’ın Marul, Domates, Yeşil Soğan ve Salatalık örtü altında yetiştirilen başta gelen ürün çeşitleri ile pazar payını üst sıralara taşımaktadır. 
İnhisar’da bitkilerin yaşayabileceği uygun hava ve çevre şartlarını oluşturmak için cam, plastik, fiberglas gibi ışığı geçiren malzemelerden yapılmış olan seralar, ılıman iklime sahip bir ortamda meyve ve sebze yetiştiriciliğinin yapılmasını sağlamaktadır. 


İNHİSAR’DA SERA İLE TARIM YAPMANIN OLUMLU ETKİLERİ
İlçede yaygın olan seracılık ile boyca küçük sayılan ve dışarda doğal olarak yetişebilen meyve ve sebzeler seralarda plastik örtüler altında turfanda olarak yetiştirilebilirken, her mevsimde istenilen ürün gelişen teknoloji ve optimum ortam koşulları sağlanarak yetiştirilebilmekte ve bunun yanında serada üretilen bitkilerin verimi daha fazla olmaktadır.


SERACILIK
Seralar fiziki özelliklerine ve boylarına göre olmak üzere 2 ana gruba ayrılmaktadır.
Fiziki özellik olarak sınıflandırıldığında; çatısız seralar, tek çatı seralar ve çok çatılı seralar olmak üzere 3 gruba ayrılmaktadır. Çatısız seralarda çok fazla eğime sahip olan arazilerde sekileri oluşturan 2 duvar arasına kurulan seralardır. Tek çatılı seralar; düz olan fakat ufak arazilerde kurulan seralardır. Çok çatılı seralar ise düze olan fakat geniş arazilere kurulan seralardır.
Boylarına göre seralar sınıflandırıldığında; alçak çatılı seralar ve yüksek çatılı seralar olarak 2 gruba ayrılmaktadır. Alçak çatılı seralar genellikle soğuk ve rüzgarlı olan bölgelere kurulmaktadır. Alçak çatılı seralarda kısa boylu bitkiler yetiştirilmektedir. Yüksek çatılı seralar; sıcak olan bölgelerde ve yetiştirilen ürünün uzun boylu olduğu bölgelerde kullanılan sera tipidir.
Seralarda tarım ürünlerinin yetiştirilmesi işlemi seracılık olarak tanımlanır. İklimin etkisinin olduğu bölge ve alanlarda iklim etkisini ortadan kaldırmak için tasarlanmış seralarda mevsimi olmayan meyve ve sebzeler istenildiği zaman daha verimli olarak üretilebilmektedir.

Kaynak: Emine TÜRKSOY