Eskişehir Bilecik Tabip Odası (EBTO) Olağan Genel Kurulunda Çağdaş Hekimler Grubu adına aday olan  Nazan Aksaray, Eskişehir Bilecik Tabip Odası’nın yeni başkanı seçildi. 

Başkan olarak seçilen Aksaray, sağlık çalışanlarına ve hekimlere yönelik değersizleştirme politikalarına karşı topyekûn bir mücadele çağrısı yaptı. Aksaray, "Türkiye’de. 2000’li yıllarda iyice kendisini belli eden sağlıkta dönüşüm adı altında var olan şey bütün insani değerleri, mesleki değerleri, insanın yaşam hakkına aykırı, sadece ticari, rant, özelleştirmeyi ön planda tutan bir sağlık politikası uygulanıyor. Sağlık çalışanları, hekimler bu süreçten çok olumsuz etkileniyorlar. Aynı şekilde halkımız da çok olumsuz etkileniyor. Değersizleştirme politikalarına hayır diyerek her basamakta arkadaşlarımızı komisyonlar kanalıyla odamızda bulunmaya davet ederek, sorunlara çözüm oluşturmak konusunda elimizden geleni gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

Kaynak: NEVZAT KAPTAN