Birleşik Metal İş Sendikası binasında farklı iş kollarından üç sendikanın biraraya gelerek yaptıkları basın açıklamasında; krizin faturasını işçi ve emekçilere kesilmesine izin verilmeyeceği belirtilirken, emek sınıfına Perşembe günü alanlara inme çağrısı yapıldı.

“Kriz fırsatçılığına karşı birlik olmaya ve mücadele etmeye çağırıyoruz”

DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası bürosunda biraraya gelen Cam Keramik İş Sendikası, Petrol İş Sendikası ve Birleşik Metal İş Sendikası temsilcilerinin ortaklaşa düzenlediği basın açıklamasında ekonomik krizin faturasının emek sınıfı üzerine yüklendiğine vurgu yapıldı.

Buna ilişkin olarak sendikaların birlikte hareket edip Perşembe günü alanlara inecekleri duyurulurken, sendikacılar adına açıklama yapan Birleşik Metal İş Eskişehir Şube Sekreteri Recai Büyükbeyhan, “ülkemiz ekonomisi, sermaye yanlısı politikalar ve günü kurtarmaya yönelik uygulamalar nedeniyle bir kez daha krize sürüklenmiştir. Türk lirası değer kaybederken, enflasyon rekor seviyelere çıkmış ve faizler hızla yükselmiştir. Bu gelişmeler tüm sektörleri olumsuz şekilde etkilemiş üretim yavaşlamaktadır. Ekonomide yaşanan bu gelişmelerin ve krizin nedeni bellidir. Sermayenin çıkarlarını düşünen politikalar ve sıcak paraya dayanan günü kurtaran önlemler.

Yıllardır yaşanan yüksek oranlı büyüme, ekonomideki yapısal sorunları çoğaltmış ve patronlar cebini doldurmaktan başka iş yapmamışlardır. Dışa bağımlılığımız artmış üretim ithalatla yapılır hale gelmiş ve carı açık alabildiğine artmıştır. Krizin nedeni bu yanlış politikalardır. Ekonomi büyürken bundan emekçilere pay vermeyenler ve gerekli önlemleri almayanlar şimdi bizden fedakarlık beklemektedirler.

Uyarıyoruz…. Krizin faturasını işçi ve emekçilere kesilmesine asla izin vermeyeceğiz.

Tüm bu saldırılara karşı işçinin örgütlenmekten ve örgütlülüğüne sahip çıkmaktan, sendikaların ise birlikte mücadele etmekten başka çaresi yoktur. Sınıf dayanışması güçlendirilmelidir. Bugün Bilecik’te olduğu gibi tüm sendikaları, demokratik kitle örgütlerini ve emekten yana güçleri, kriz fırsatçılığına karşı birlik olmaya ve mücadele etmeye çağırıyoruz.

Alım gücü düşen işçilerin eline geçen ücretin gelir seviyesini yükseltecek vergi düzenlemeleri yapılmalıdır. İşçilerden kesilen prim ve vergiler azaltılmalıdır. Emeklilikte yaşa takılan çalışanların talepleri dikkate alınmalı ve gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. İşsizlik sigortası fonu üzerindeki yağma hesaplarına son verilmeli. Kıdem tazminatımıza göz dikilmemeli. Ekonomiyi tahakküm altına alan ve sömürüyü derinleştiren politikalara son verilmeli. Emekten yana politikalar benimsenmeli.

Sendikalar ve emek örgütleri bu talepleri duyurmak ve kriz bahanesi ile yapılan saldırıları göğüslemek için ortak bir mücadele vermek ve dayanışmayı yükseltmek zorundadır.

Disk-Birleşik Metal İş Sendikası, Türk-iş Petrol İş Sendikası, Disk-Cam Keramik iş, Bilecik Sendikalar Birliği olarak farklı iş kollarında bu tür uygulamalara hep birlikte karşı çıkacağımızın altını çiziyoruz. İşçiler, kamu emekçileri, gençler ve kadın işçiler olarak emeğin tüm unsurları ile hakkımızı korumak için 08 Kasım 2018 Perşembe günü saat 16,45’te Bilecik Belediye çay bahçesi önünde yapacağımız basın açıklamasına davet ediyoruz” dedi.