İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından Üniversitemiz Çiğli Ana Kampüsünde elektrikli araç şarj istasyonu yeri kiralanacak

İhale dokümanı Üniversite İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve www.ikc.edu.tr adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını 100,00.-TL karşılığında satın alması zorunlu.

İhale, İlanlı – Açık Teklif usulü ile yapılacak olup, yeterlilikleri tespit edilen isteklilerden ilk teklifleri alınarak sırayla açık artırma usulü yapılarak  sözlü teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacak.

İhale dosyası ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, posta ile müracaat eden isteklilerin ihale dosyasında bildirilen teklifleri son teklif olarak kabul edilecek.

İhale son teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan dosyalar değerlendirmeye alınmayacak.

Verilen teklifler/dosyalar herhangi bir sebeple geri alınamayacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız