İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan alanlarda, 205 adet Ekmek Satış Büfelerinin kurulması ve işletilmeye verilmesi işinin ihalesi yapılacak.

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü olacak.

15 Mart 2023 günü saat: 11:15’de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/Fatih/İstanbul adresinde yapılacak olan ihaleye teklifler aynı gün saat 11:00’ e kadar verilecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlaki Şube Müdürlüğü,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy- İstanbul adresine, 13 Mart 2023 saat: 14:00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekiyor. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecek. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan kendilerine iade edilecek.

Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihaleye katılmak isteyenlerin, İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 15 Mart 2023 saat: 11:00’a kadar Büyükşehir Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Şube Müdürlüğü, Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No:5 34134 Fatih / İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekiyor. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız