İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan duyuruda, GSB - EYS eğitim görevlisi/ antrenör başvurularının 9 Ekim'de başlayacağı belirtildi.

Eğitici / Antrenör başvuruları edu.gsb.gov.tr üzerinden yapılacak.

Spor başvurusu için şu bilgilere yer verildi:

Vesikalık Fotoğraf (jpeg formatında)
Eğitim Mezuniyet Belgesi
En az 2. Kademe Antrenörlük Belgesi
İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi İçin; Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olmak ve Uygulama dersi aldığını gösterir transkript
Sosyal Güvenlik Kurumunda Kaydı Olup Olmadığına Dair SGK Tescil Ve Hizmet Dökümü

Varsa;
Pedagojik formasyon belgesi
Son 5 yıl içerisinde uluslararası bir müsabakada alınan antrenörlük görevini gösterir belge
Son iki yılda alanında seminere katılım belgesi
GSB’de son 3 yıl eğitim verdiğini gösterir belge
Yabancı Dil Belgesi (son 5 yıl içerisinde en az 50 puan ve üzeri)
Alanında Milli Sporcu Belgesi
Sabıka Kaydı
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan eğitim görevlisi adayları için;
Kurumlarından alacakları izin belgesi
Kurumlarında ek ders alıyorlar ise ek ders saatini ve tabi oldukları mevzuat çerçevesinde almaları mümkün olan azami ek ders saatini gösterir belge

 GENÇLİK BAŞVURUSU İÇİN

Vesikalık Fotoğraf (jpeg formatında)
Eğitim Mezuniyet Belgesi
Sosyal Güvenlik Kurumunda Kaydı Olup Olmadığına Dair SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
Varsa;
Pedagojik formasyon belgesi
Son iki yılda alanında seminere katılım belgesi
GSB’de son 3 yıl eğitim verdiğini gösterir belge
Yabancı Dil Belgesi (son 5 yıl içerisinde en az 50 puan ve üzeri)
Sabıka Kaydı
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan eğitim görevlisi adayları için;

Kurumlarından alacakları izin belgesi
Kurumlarında ek ders alıyorlar ise ek ders saatini ve tabi oldukları mevzuat çerçevesinde almaları mümkün olan azami ek ders saatini gösterir belge
GSB’de son 3 yıl eğitim verdiğini gösterir belge

 Başvuru tarihleri:
9 - 15 Ekim 2023 tarihleri arasında başvurular alınacak. KEMAL ATLAN