Edirne Belediye Başkanlığı tarafından Belediyeye ait taşınmazlar Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satılacak.

Şartname her gün mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

Teklifler 30.05.2023 Salı günü ihale saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığına (Encümen Başkanlığına) verilecek. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale ilanında belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şart. Postada olacak gecikmeler kabul edilmeyecek.

Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacak. İhale 30.05.2023 Salı günü Belediye Encümen Salonunda yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Editör: EMİNE TÜRKSOY