Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce Dünya Gıda Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Bilecik Vali Yardımcısı Halil İbrahim Acı ve Gıda Tarrım ve Hayvancılık İl Müdürü Hacı Dursun Yıldız, İl Müdür Yardımcısı Erkal Gedikli ile Şube müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin açıklamalar da bulunan İl Müdürü Yıldız, şunları söyledi;

"Her yıl 16 Ekim tarihinde dünyada 150'den fazla ülkede etkinliklerle kutlanan Dünya Gıda Günü, aynı zamanda 1945'te kurulan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) doğum günü olup, BM takviminde en çok kutlanan günler arasında yer almaktadır. Etkinlikler, açlık problemi yaşayan insanlar hakkında farkındalık oluşturma, faaliyete geçilmesini sağlarken, herkesin gıda güvenliğine ve besleyici gıdalara ulaşmasını mümkün kılar. Dünya Gıda Günü, kamuoyunun bilinçlendirilmesi, gıda kayıp ve israflarının azaltılması ve gıda güvenliğinin sağlanması açısından farkındalık sağlamaktadır.

Sürdürülebilir bir geleceğe doğru 2030 yılında Sıfır Açlık küresel hedefine, gıda güvenliği, kırsal kalkınma ve göç arasındaki bağlantıları ele almadan ulaşabilmek mümkün değildir"

2017 yılı Dünya Gıda Günü sloganı olan "Göçün geleceğini değiştirin. Gıda güvenliğine ve kırsal kalkınmaya yatırım yapın" sözüne vurgu yapan İl Müdürü Yıldız;

"Geçtiğimiz yıl New York'ta gerçekleşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde 193 ülke yoksulluğun ve açlığın sona erdirilmesi, gezegenin korunması ve herkes için refahın sağlanması taahhüdünde bulundu.

Dünya nüfusunun göç eden etmek zorunda kalan kısmı yoksul ve gıda güvensizliği yaşayan nüfusunun yüzde 75'inden fazlası kırsal alanlarda yaşamaktadır ve çoğunlukla tarım ve doğal kaynak temelli geçim kaynaklarına bağlıdır. Birçok kişi ve aile, ekonomik nedenlerle yoksulluktan kurtulmak için başka uygun seçenek görmediklerinden göç etmektedir.

Kırsaldaki yoksul topluluklar, özellikle de küçük ölçekli aile çiftçileri, doğal kaynakların ve emeğin verimliliğini artırmalarını sağlayacak krediye, hizmetlere, teknolojilere ve piyasalara erişmekte büyük zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır.

Tarımdaki mevcut işlerin çoğu, düşük ve istikrarsız gelir, zayıf güvenlik ve sağlık koşullan, ücret ve fırsatlardaki toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve sınırlı sosyal korumayla ilgilidir. Eğitim, mali ve yayım hizmetlerine ve işleme tesislerine sınırlı erişim nedeniyle kırsal alanlarda cazip potansiyeller sınırlı olabilir.

Sürdürülebilir çözümler

Tarım ve kırsal kalkınma; çevresel bozulma ve iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan kırsal yoksulluk, gıda güvensizliği, eşitsizlik, işsizlik ve doğal kaynakların tüketimi gibi göçün temel nedenlerine cevap verebilir.

Sürdürülebilir kırsal kalkınmaya, iklim değişikliği adaptasyonuna ve dayanıklı kırsal geçim kaynaklarına yatırım yapmak, mevcut göç sorununa verilen küresel cevabın önemli bir parçasıdır." diyerek katılımcıları bilgilendirdi.

Program, il müdürlüğünde görevli mühendislerin katılımcılara sunum yapmasının ardından sona erdi.

Editör: TE Bilişim