Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Enes Depe, tarihinin hemen her devrinde bölgesinde önemli bir deniz kuvvetine sahip olan Osmanlıların, 7 denize yüzyıllarca hükmetmenin gereğini yerine getirdiğini belirtti.
Dr. Depe, Türk Ocağı’nda “Türk Denizciliği ve Osmanlılar” konulu bir konferans verdi. Türkler Anadolu’ya geldikten sonra Çaka Bey ile başlayan ve onunla sınırlı kalan denizcilik serüveninin, 14. yüzyıl başlarında Batı Anadolu Türk beylikleri ile birlikte yeniden canlandığını anlatan Arş. Gör. Dr. Enes Depe ”Yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu mirası devralan Osmanlılar ise, Avrupa yakasına geçiş ve devam eden fetihlerle birlikte bayrağı bir ileri safhaya taşımışlardır. İstanbul’un fethinin ardından denizel bir başkente sahip olan Osmanlılar, jeopolitik konumlarının gerekliliğini yerine getirerek Karadeniz’de ve Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini giderek arttırmışlardır. 16. yüzyılda gerçek bir cihan devleti hüviyetine bürünen Osmanlı Devleti, bu dönemde denizlerde de altın çağını yaşamıştır. Bu yüzyılda Akdeniz’in yanında okyanuslarda da faaliyet göstermeye başlayan Osmanlı deniz gücü, gerçek manada bir imparatorluk donanması haline gelmiştir. 17. yüzyılda genel itibariyle Garp Ocakları bünyesinde gücünü koruyan Osmanlı denizciliği için, 18. yüzyılda kalyona geçiş ile birlikte yeni bir devir başlamıştır. Tarihinin hemen her devrinde bölgesinde önemli bir deniz kuvvetine sahip olan Osmanlılar, yedi denize yüzyıllarca hükmetmenin gereğini yerine getirmişlerdir.” dedi.
Katılımcıların çok sayıda sorularını da cevaplayan Dr. Depe'ye, Ocak Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal tarafından Şükran Plaketi takdim edildi.İHA

Editör: BETÜL KESİK