Kütahya Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) İl Temsilciliği, şehrin depreme ve doğal afetlere karşı hazırlıklı olması için alınacak önlemleri belirlemek amacıyla toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıya, JMO Kütahya İl Temsilcisi Yahya Daban'ın yanı sıra, oda üyeleri, Kütahya Belediyesi ve İl Özel İdaresi yetkilileri de katıldı.
Toplantıda, Kütahya'nın deprem ve doğal afet riskleri değerlendirildi. Deprem riski yüksek bölgeler tespit edilerek, bu bölgelerde yapılaşmaya yönelik önlemler alınması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, heyelan, sel ve su baskını gibi diğer doğal afetlere karşı alınacak önlemler, zemin etüt çalışmalarının önemi ve kentsel dönüşüm konuları da ele alındı.
JMO Kütahya İl Temsilcisi Yahya Daban, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Kütahya, deprem riski yüksek bir bölge. Bu nedenle, şehrin bu risklere karşı hazırlıklı olması çok önemli. Bugünkü toplantımızda, bu konuda alınabilecek önlemleri belirlemek amacıyla bir araya geldik. Alacağımız önlemlerle, şehrimizi depremlere ve doğal afetlere karşı dirençli hale getirerek can ve mal güvenliğini korumayı hedefliyoruz" dedi.
Toplantıda, alınan kararlar doğrultusunda, Kütahya Belediyesi ve İl Özel İdaresi ile koordineli çalışmalar yürütülmesi kararlaştırıldı. Bu çerçevede, şehrin deprem ve doğal afet risk haritaları güncellenmesi, imar planına esas mikro bölgeleme etüt raporunun hazırlanması, afet riski yüksek bölgelerde yapılaşmaya yönelik düzenlemeler yapılması ve afet bilincinin artırılmasına yönelik eğitimler verilecek.İHA

Editör: BETÜL KESİK