Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından Davutpaşa Kampüsü Tarihi Bölük Binası Restorasyonu yaptırılacak

Yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunlu.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız