Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından büfe ve otomat yerleri kiraya verilecek.

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (207 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA ) satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu.

Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şart. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale 01.06.2023 günü saat 14:30’da Açık Teklif Usulü Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonlarında yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız