Bilecik Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimler ile ilgili yapılan açıklamada, 04 Ocak 2024 Perşembe günü saat 08.00’de tüm köy, mahalle ve belde muhtarlıklarında askıya çıkartılan seçmen kütüklerinin 17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 17.00’de askıdan indirileceği belirtildi.

Seçmenler bu süre içerisinde gerçekleştirmesi gereken işlemler ise şu şekilde açıklandı:

“Seçmen niteliğine sahip olduğu halde listede ismi bulunmayan,

31 Mart 2006 tarihinde ve daha önce doğanlar (Nüfus Müdürlüğünce verilen üzerinde T.C kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgenin ibrazı gereklidir.)

Başka muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi yazılı olup da sürekli oturmak amacıyla listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelen,

Öğrenci olup seçmen niteliği taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyenler, okul müdürlüğünden öğrenci belgesi ve kaldıkları yurt müdürlüğünden alacakları belgeler ile,

Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik ve adres bilgilerinde yanlışlık ve eksiklik bulunanlar,

Olay bilgisi değişen (vatandaşlık kazanılması, gaipliğin iptali) gibi Türk vatandaşları adres bilgisine dahil olunabilmesi için nüfus müdürlüklerine;

Adres beyan formu ile birlikte
 elektrik, su, telefon faturası noterden tasdikli kira sözleşmesi, e devlet üzerinden alınan aboneliğe ilişkin karekodlu belge, tapu kaydı gibi belgelerden birisi ile başvurarak ve Nüfus Müdürlüğünden alacakları adres değişikliğinin uygun olup olmadığına ilişkin gerekçeli belgeyi ve eklerini İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına teslim etmelidir.

Askerlikten terhis olanlardan liste kaydı bulunmayanlar (terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin ibrazı gereklidir.)

Kamu hizmetlerinden sürekli olarak yasaklı olup da yasaklılık süresi sona erenler belgesini ibraz etmek zorundadır.

Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkumiyet kararları kesinleşmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayan veya koşullu ya da denetimli salıverilen ancak hak ederek tahliye olacağı süreyi doldurmayanlar ile uzun süreli cezası ertelenen (Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.)

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 408. Maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü  olan ilgilinin yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı kesinleşen (kararı veren mahkemeden alınacak onaylı karar örneğinin ibrazı gereklidir.)

4721 satılı Türk Medeni Kanunu’nun 405, 406, 407. Maddeleri nedeniyle kısıtlananların mahkemeden kesinleşme şerhli kısıtlılığının sona erme kararlarının ibrazı gereklidir.

Tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listesinde ismi bulunmayan, isminde eksiklik veya yanlışlık bulunanlar (Cezaevi Müdürlüğü idaresi tarafından Nüfus Müdürlüğüne başvurulan yapılır)

Kamu hizmetlerinden süreli olarak yasaklı bulunmaları nedeniyle askı listesinde ismi bulunmayanlar ile aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan ve yasaklılık süresi sona erenler (Cumhuriyet Başsavcılıklarından  alınacak resmi yazıyı ibraz etmek zorundadır.) listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir duruma getirebilmek için İlçe Seçim Kuruluna başvurmaları gerekmektedir.

Özürlülük durumu değişenler belgeleriyle İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına müracaat etmelidir.

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan merkez ilçede ikamet eden seçmenlerin bir yakını tarafından www.ysk.gov.tr internet adresinden alacakları seyyar sandık kurulu talep formu ile İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına veya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına sunulmak üzere muhtarlıklara başvurabilirler.

Görme ve ortopedik engelli seçmenlerin www.ysk.gov.tr internet adresinden engellilik beyan formu ile bizzat veya bir yakını aracılığı ile veya muhtarlığa başvurulması durumunda muhtar tarafından İlçe Seçim Kurulu başkanlığına teslimi gereklidir. (Müracaat edenlerin nüfus cüzdanında kimlik numaraları bulunması zorunludur.)

Muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmayacak olanlar

Türk medeni kanunun 405. Ve 406. Maddesindeki sebeple kısıtlı olanlar

MERNİS adres kayıt sisteminde yer almayanlar,

Adres kayıt sistemine kayıtlarını yaptıkları halde İlçe Seçim Kurulu başkanlığına başvurmayanlar,

Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler (cezaevinden firar edenler dahil)

Silah altında bulunan erler, onbaşılar, kıta çavuşları ve askeri öğrenciler izinli olsalar dahi listelere yazılamazlar.

Adresini değiştirmek üzere daha önce o adreste oturan yakınlarından eş hari. (anne, baba, kardeş, çocuk gibi) herhangi birinin muvafakat etmesi ile nüfus müdürlüğüne başvuranlar Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 140/1 genelgesinin 7. Maddesinin (e) fıkrası gereğince listelere yazılamazlar.

1 Ekim 2023 tarihinden askı süresinin bitiş tarihi 04 Ocak 2024 tarihine kadar olan süre içinde daha önce farklı bir kişi tarafından beyan edilen adresin, birlikte oturma gerekçesiyle yeniden beyan edilmesi ve beyan eden kişi ile halen o adreste oturan kişinin birlikte Nüfus müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde beyanda bulunan seçmenler (muvaffakatlı adres değişikliği için başvuruda bulunan seçmenler) olduğundan listelere yazılamazlar

Bütün bu işlemler askı süresinde yapılacaktır.

İlgililere ve seçmenlere duyurulur.” NEVZAT KAPTAN

Editör: BETÜL KESİK