Şeyh Edebali Üniversitesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı yemek bursu başvuruları  başlıyor.

Başvurular, 11-20 Ekim 2023 tarihleri arasında öğrencilerin öğrenim gördüğü akademik birimlere şahsen yapılacak.

Yapılan açıklamada; detaylı bilgi ve başvuru için öğrencilerin Fakülte/MYO Öğrenci İşleri ile görüşmesi  gerektiği belirtildi. 

Yemek bursundan doğrudan faydalanabilecek öğrenciler

Aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan öğrenciler; başvurmaları halinde birim için belirlenmiş kontenjan sınırlaması dâhilinde öncelikli olarak değerlendirilir.

a) Sağlık raporu ile belgelemek şartıyla en az % 40 ve daha fazla engeli bulunan öğrenciler,

b) Anne, baba veya kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler,

c) Yetiştirme yurdunda kalan öğrenciler,

ç) Milli sporcu olduğunu belgeleyen öğrenciler.

Yemek bursu alamayacak öğrenciler

Aşağıda belirtilen öğrencilere yemek bursu verilmez:

a) Burs isteğinde bulunduğu tarihte, okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere (kayıt donduran öğrenciler hariç),

b) Yetim maaşı ve nafaka dışında asgari ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere,

c) Yabancı uyruklu öğrencilere,

ç) Tezsiz yüksek lisans öğrencilerine,

d) Uyarma dışında disiplin cezası bulunan öğrencilere,

e) Bu Yönerge hükümlerine göre yemek bursu almaya yeterliliği bulunmayan öğrencilere yemek bursu verilmez. 

Yemek bursu almak isteyen öğrenciler için ayrıntılı bilgi: https://www.bilecik.edu.tr/main/Icerik/2023___2024_E%C4%9Fitim_%C3%96%C4%9Fretim_Y%C4%B1l%C4%B1_Yemek_Bursu_Ba%C5%9Fvurular%C4%B1_Ba%C5%9Fl%C4%B1yor_a510b  

NEVZAT KAPTAN