Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ)  Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması düzenlenecek.

8 Aralık 2023 Cuma günü saat 15:00’te yapılacak olan yarışma kapsamında 1’inci, 2’nci ve 3’üncü olana umre, 4-5-6-7-8-9 ve 10’uncuya ise 2 bin TL para ödülü verilecek.

Yarışma için başvuru tarihi 09 Ekim-09 Kasım 2023 olarak belirlendi. Başvurular İslami İlimler Fakültesi B Blok Zemin Kat B021 no.lu Müftülük Danışma Ofisinde öğrenci kimlik kartı veya öğrenci belgesi ile şahsen gerçekleştirilecek. Üniversitenin resmi İnternet sitesinde yer alan “Siyer-i Nebi Yarışması Başvuru ve Taahhüt Formu doldurularak ıslak imzalı olarak teslim edilecek. Yarışmaya ilişkin tüm duyurular İslami İlimler Fakültesi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Yarışmanın ayrıntılarıyla ilgili üniversiteden yapılan açıklamada şu bilgilendirmelerde bulunuldu:

“Yarışma başvuruları tamamlandıktan sonra sınav yerleri İslami İlimler Fakültesi internet sitesinde açıklanacak olup öğrenciler listelerde belirtilen salon ve sıra numarasına göre sınava alınacaklardır.

Yarışmaya Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans düzeyinde eğitimine devam eden tüm öğrenciler katılabileceklerdir. Ancak Diyanet ve Üniversite personeli olan öğrenciler bu sınava başvuramaz.

Her bir adayın yarışmaya giriş öncesi salon görevlilerine fiilen öğrenci olduğuna dair geçerli bir belge ibraz etmesi gerekmektedir. Ayrıca adayların T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı Kimlik Kartlarını (pasaport/ehliyet vb.) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Şartları taşımadıkları yarışma öncesi, sınav esnası veya sonrası ortaya çıkan adayların başvuruları/sınavları/ödülleri iptal edilecek olup hakları sıradaki adaya devredilecektir.

Yarışma neticesinde ilk üçe giren öğrencilere umre ödülü, 4-10 arasındaki öğrencilere ise Müftülükçe 2.000,00 (iki bin) TL para ödülü verilecektir. Umre ödülünün gerçekleştirileceği tarih aralığı Müftülükçe belirlenecektir. Yarışmacılara söz konusu ödülü farklı tarih aralığında kullanma veya yerine başkasını faydalandırma imkânı verilmeyecektir.

Yarışmacılar Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından Prof. Dr. Eyüp BAŞ’ın Son Peygamber Hz. Muhammed Siyer-i Nebi isimli eseri ile Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi “Muhammed” maddesi (https://islamansiklopedisi.org.tr/muhammed)  30. Cilt 406-446 sayfa aralıklarından sorumlu olacaktır. Eser, İslami İlimler Fakültesi B Blok Zemin Kat B021 no.lu Müftülük Danışma Ofisinden ücretsiz olarak temin edilebilecektir.

Yarışma sınavına ilişkin itirazlar, yarışma tarihini takip eden 7 (yedi) iş günü içerisinde posta, elektronik posta ([email protected]) yoluyla veya şahsen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanlığına yapılabilecektir.

Yarışma sınav sorularından birinin veya birden fazlasının sonradan Komisyon kararı ile iptali durumunda, değerlendirme, kalan sorular üzerinden yapılacaktır.

Yarışma güvenliğini temin etmek maksadıyla salonun büyüklüğüne göre yeterli sayıda gözetmen bulundurulacak, ayrıca sınav kitapçıkları aynı sınav sorularının farklı sayı numarası ve şıklarla verilmesi neticesinde A, B, C ve D sınav kitapçığı şeklinde bastırılacaktır.

Yarışma bitiminde soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları eksiksiz bir şekilde tutanak altına alınacak ve bir sene boyunca Müftülükte muhafaza edilecektir.

Yarışma sınavı sonuçları, cevap kâğıtları optik okuyucuda okutulduktan sonra yarışma sonucu İslami İlimler Fakültesi internet sitesinde ilan edilecektir.

Yarışma süresi 60 dakikadır. Adaylar sınav başlamadan 15 dakika önce salonlarda hazır bulunmalıdır. İlk 30 dakika içerisinde hiçbir adayın salondan çıkışına izin verilmeyecektir. Salonu terk eden aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava devam ettirilmeyecektir.

Yarışmacılar yarışma sınavını tamamlasalar bile sınavın son 5 dakikasında dışarıya çıkarılmayacaktır.

Yarışma soru kitapçığının kapak kısmındaki bilgiler ve cevap kâğıdının adı, soyadı, imza bölümlerinin yer aldığı kısımlar ile diğer bölümler, kutucukların dışına taşmadan kurşun kalemle eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır. Bu kısımların doğru ve eksiksiz doldurulmasındaki sorumluluk tamamen adaylara aittir. Sınav gereçleri (kurşun kalem, silgi ve kalemtraş) aday tarafından temin edilecektir.

Cevap kâğıtları optik okuyucu ile okunacağından katlanmayacak, özellikle işaretlemeler esnasında kâğıdın zedelenmemesi ve yırtılmamasına dikkat edilecektir.

Yarışmacılar, cevap kâğıdındaki yanlış işaretlemeleri silerken yumuşak silgi kullanacaklar ve tamamen silinmiş olmasına dikkat edeceklerdir.

Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından eksik ve hatalı kodlamalarda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. Gerekli kodlamaları yapmayanların veya hatalı kodlayanların, adı ve soyadını yazmayanların, imzasını atmayanların cevap kâğıtları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Her bir adayın cevaplaması gereken soru adedi 50 olacaktır. Her soru 2,00 puan değerindedir. Yanlış cevaplar dikkate alınmadan sadece doğru cevaplar üzerinden puanlama yapılacaktır.

Yarışmacılar arasında eşitlik olması halinde sıralama kura ile tespit edilecektir.

Her bir salon için ayrı ayrı düzenlenecek olan yoklama listesi gözetmenler tarafından yarışmaya katılanlara imzalatılacak, ilk 10 dakika içerisinde katılmayanlar için “yarışmaya katılmadı” notu düşülecektir.

Yarışmaya cep telefonu, saat, bilgisayar, kulaklık, kitap vb. elektronik haberleşme, iletişim ve bilgi araçları ile girilmesine müsaade edilmeyecektir. Varsa bunlar gözetmenler tarafından yarışma süresince muhafaza edilecektir.

Sorular ve cevap seçeneklerine dair notlar tutularak dışarıya çıkarılmasına izin verilmeyecektir.

Sorular 5 şıklı olarak sunulacaktır. Bir soru için birden fazla şık işaretlenmesi durumunda, bu soru cevaplandırılmamış sayılacaktır.

Yarışmacılar görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Yarışma disiplinine uymayanların, ferdi veya toplu olarak kopya çekmeye teşebbüs edenlerin bu durumları gözetmenlerce tutanak altına alınacak ve cevap kâğıtları değerlendirmeye alınmayacaktır. Gözetmenler, kopya çekme veya vermeye kalkışanları uyarmakla yükümlü olmayıp doğrudan kopya işlemi yapmaya yetkilidir.

Yarışma başladıktan sonra adaylar görevlilerle, görevliler de adaylarla yahut adaylar kendi aralarında yakından ve alçak sesle konuşmayacaklar, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler istemeyeceklerdir.

Yarışmaya ait soru kitapçıkları, cevap kâğıtları ve cevap anahtarları yarışmacılara ibraz edilmeyecektir.

Yarışmaya katılanlar, bu usul ve esasları kabul etmiş sayılacaktır.” EMİNE TÜRKSOY