Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde “Kariyer Yolunda Davranış Bilimi Semineri” düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen seminerde Kariyer Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. H. Tezcan Uysal konuşmacı olarak yer aldı.
Seminerde; öğrencilerde davranış ve algı farkındalığı oluşturarak kariyer süreçlerinde karşılaşacakları durumlar karşısında edinecekleri tutumlar hakkında bilgilendirme yapıldı.
Davranış Bilimi temelinde gerçekleştirilen etkinlikte güç, örgütsel bağlılık, sosyal kaytarma, iş stresi, sanal kaytarma, tükenmişlik, duygusal zeka, işe yabancılaşma, işkoliklik, iş-aile çatışması, mobbing, üretkenlik karşıtı iş davranışları, psikolojik sözleşme, kayırmacılık, iş yeri arkadaşlığı, cam tavan sendromu ve zaman tuzakları gibi konular kariyer perspektifinden ele alınarak çalışma hayatından davranışların önemi vurgulandı.


 

Kaynak: BETÜL KESİK