2023 yılında kurulan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin resmi yayın organı olan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi'nin yeni sayısı yayımlandı. 

Sağlık Yönetimi, Hemşirelik, Sosyal Hizmet, Ebelik, Çocuk Gelişimi, Beslenme ve Diyetetik, Ergoterapi, Ortez, Protez, Dil, Konuşma Terapisi, Odyoloji, Fizyoterapi, Rehabilitasyon gibi bölümler başta olmak üzere bir çok alanda bilimsel makaleler yayımlayan Sağlık Bilimleri Fakültesi dergisinin  yeni sayısı çıktı. 

Alana katkı sağlayacak çalışmaları bünyesinde barındıran derginin 2. Cilt 2. Sayısında (2024) yer alan makaleler:

“Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçiminin Profesyonel Davranışa Etkisi”

Sevinç Meşe, Gönül Kara Söylemez

“Dahili Yoğun Bakımlarda Çalışan Hemşirelerin Bireyselleştirilmiş Bakım ve Bakım Kalitesi Algılama Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”

Hilal Yiğit, Nuray Enç, Sevda Türen

“Uzaktan Eğitimle Yürütülen Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Dersi Öğrencilerinin Siber Aylaklık ve Dijital Bağımlılık Düzeylerinin Ders Başarısına Etkisi”

Özlem Bilik, Fatma Vural, Nazife Gamze, Özer Özlü

“Premenstrual Sendrom ile Algılanan Stres ve Gece Yeme Sendromu İlişkisi”

Rabia Kahvacı, Keziban Amanak

“Dezenformasyondan Etkilenen Beslenme Bilimine Olan Güvenin Güçlendirilmesi”
Funda Işık

Kaynak: BETÜL KESİK