Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gamze Gündüz Meriç’in yürütücü, Doç. Dr. Adife Şeyda Yargıç’ın araştırmacı olduğu proje TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.
 “PEI Emdirilmiş Co/Zn Katkılı Karbon Kürelerin Adsorban ve Fotokatalizör Olarak Gaz ve Sıvı Faz Çevre Kirletici Sistemlerinde Kullanımı” başlıklı proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında 12 ay süre boyunca 75000 TL bütçe ile desteklenmeye uygun görüldü. Korkmaz KESİK

Editör: HASAN GÜNER