Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülşah Çongur, dünya genelinde yaygın bir şekilde kullanılan glifosat ve 2,4-diklorofenoksiasetik asit (2,4-D) zirai ilaçlarının DNA üzerindeki hasarını belirleme çalışmalarıyla İstanbul Kültür Üniversitesi kurucusu İnş. Yük. Müh. Fahamettin Akıngüç Onuruna düzenlenen “Çevre ve İnsan: İnsan Sağlığı Üzerine Çevrenin Etkisi” temalı yarışmada birincilik ödülüne layık görüldü.


Doç. Dr. Gülşah Çongur'un, etki faktörü 8,9 olan ve SCI-E ve Q1 kategorisindeki uluslararası bir dergi olan "Environmental Pollution" dergisinde 2021 yılında yayınlanan çalışması, ulusal ve uluslararası alanda büyük ilgi çekti. Bu çalışma, aynı zamanda üniversitemiz tarafından patent başvurusu gerçekleştirilen ve başarıyla tamamlanan 121Y362 no'lu TÜBİTAK-1002 projesine de temel oluşturdu.


Akademisyen Congur’un çalışması aynı zamanda Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü tarafından desteklenerek bu yıl başlatılan 2023-01.BŞEÜ.12-01 no’lu bilimsel projeye de öncülük etti.


Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, akademisyen Congur’u tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Mehmet ÖZGÜR