Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı, her yıl Türkiye ve dünya üniversite sıralamalarını açıklıyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) bu yıl açıklanan sıralamada listedeki yerini 15 basamak yükseltti.

Türkiye ve dünya üniversitelerini akademik performanslarına göre sıralamak için bilimsel üretkenliğin sayı ve kalitesini belirleyen göstergeler olan makale, atıflara ve çeşitli kriterlere dayalı bir sistem kullanan URAP, 15 göstergeye göre üniversiteleri sıralıyor. Makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, doktora öğrenci oranı, TÜBİTAK’tan alınan proje sayısı gibi kriterleri göz önünde bulundurarak yapılan sıralamada  Şeyh Edebali Üniversitesi, sıralaması en çok artan 11. üniversite oldu. GAMZE ELMAS