Sayı : 2023/519 E. 2024/59 K.

Yapılan açık yargılama sonunda;1-)Davacının davasının KABULÜNE,2-)Bilecik, Merkez, Kızıldamlar nüf. ky. 24...10 TC. nolu, Mehemmed kızı, 1991d.lu Mihriban Mayludova'nın soyadının "AYDIN" olarak değiştirilmesine, karar verildiği TMK'nın 27/2 md. uyarınca ilan olunur. 24/04/2024

#ilangovtr Basın No ILN02024220