Başvuru yapmak isteyen çiftçiler 22 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar başvurularını yapabilecek.

Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Bilecik üreticileri ve tüzel kişilikler tarafından başvuru yapılarak, 
 Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,
Tamburlu sulama sistemi kurulması, Güneş enerjili sulama sistemi kurulması, Tarımsal Sulama amaçlı güneş enerji sistemleri, Akıllı sulama sistemleri ile ilgili yatırımlar kapsamında %50 hibeden yararlanabilmek için başvuru ile ilgili bilgi ve 9 Ocak 2024 tarihi itibariyle başvuru dosyası ile 22 Şubat 2024 mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüze başvuru yapılması gerekmektedir.
Bakanlık Kayıt Sistemi' ne güncel veriler ile kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilecektir.
Kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin belirtilmesi şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilir.
Gerçek kişiler ve yukarıda belirtilen şirketler kendilerine ait arazilerde veya yukarıda (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen yatırım konularında en az beş yıl ve üzeri süreyle, (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen yatırım konularında en az on yıl ve üzeri süreyle kiralama yaparak başvuru yapabilirler. Sulama kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri ve sulama birlikleri de ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla, kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden on yıl ve üzeri noter onaylı kiralama yaparak tüzel kişilik olarak başvuru yapabilirler.
Hibeye esas mal alım tutarı 3.000.000-TL'yi geçemez.
Hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50'sine hibe yoluyla destek verilir.
Kırsal kalkınma destekleri kapsamında, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen yatırım konularında son beş yılda, (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen yatırım konularında ise son on yılda daha önce bireysel sulamaya ilişkin hibe desteği alınan yer için başvuru yapılamaz. Ancak, parselin bir kısmı için daha önce hibe desteği alınması halinde parselin kalan kısmı için yukarıdaki şartları sağlamak koşulu ile başvuru yapılabilir.
Uygulama hakkında İl / İlçe Müdürlüklerimizden bilgi alınabilecek olup, başvurular için temel kriter olan Bakanlığımız kayıt sistemlerine kayıtların yapılması/güncellenmesi hususunda üreticilerimizin dikkat etmesi gerekmektedir.
Detaylı Bilgi;
İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü 0 228 212 10 11 / 135 dahili numaralı telefonlardan bilgi alabilirsiniz.” Kemal ATLAN
 

Editör: HASAN GÜNER