Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Temmuz ayında yürürlüğe giren binaların yıkılması hakkında yönetmelik ile gelen değişiklikler hakkında bilgilendirme yaptı.

Yapı ruhsatına tabi olan bina türü yapılar ile bunların yapısal güvenliğini etkileyen istinat benzeri diğer yapıların yıkım faaliyetlerinin çevre ve insan sağlığı ile güvenliğine zarar vermeyecek şekilde gerekleştirilmesine ilişkin iş ve işlemlerin düzenlendiği yönetmelik Temmuz ayında yürürlüğe girdi.

 “Bina yıkımında yeni dönem” olarak adlandırılan yönetmelikle birlikte yapılan değişiklikler şu şekilde oldu:

Afet sonrası acil yıkımların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki belgesi verilen yıkım müteahhitlerince yapılması zorunlu oldu.

Yıkım Müteahhitliği Yeterlik Sistemine dahil olmak isteyenler İl Müdürlüklerine başvuracak.

Yıkıma başlamadan önce Belediyeden yıkım ruhsatı alınacak.

Yıkım işlemlerinin ruhsat aldıktan sonra 3 ay içerisinde tamamlanması gerekecek.

Yıkım ruhsatı İçişleri Bakanlığının Mekansal Adres Kayıt Sistemi üzerinden düzenlenecek.

Müteahhit, yıkım faaliyetlerine başlamadan önce güvenlik ve çevre koruma tedbirlerini alacak.

Kontrollü patlamalı yıkımlarda 7 gün öncesinden halk bilgilendirilecek.

Kolluk ve acil yardım ekipleri hazır bulunacak.

Yeniden kullanılabilecek veya geri dönüşüme tabi malzemeler ayrılarak geri kazanımı sağlanacak.

Tehlikeli veya geri kazanımı mümkün olmayan atıklar ise ilgili mevzuatı çerçevesinde bertaraf edilecek.

Editör: TE Bilişim