Tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar kapsamında Bilecik Valiliğinden yapılan duyuruda İl Özel İdaresi’nde” Kurumsal Araç Havuz Yönetimi” uygulamasının devreye gireceği açıklandı.

Araçların daha etkili ve tasarruflu şekilde kullanılmasını hedefleyen uygulama ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“17 Mayıs 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin olarak tasarruf tedbirleri alınması gerekliliği ifade edilmektedir.

   Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi’nde; kamu kaynaklarının etkin, verimli ve tasarruf ilkeleri içerisinde kullanılması, buna uygun düzenlemelerin yapılması amacıyla kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılan hizmet araçları için "Kurumsal Araç Havuz Yönetimi" uygulamasına geçilmiştir.

   Bu kapsamda; Zaruri kullanım haricindeki araçlar, Kurumsal Araç Havuz sistemine dahil edilerek İl Özel İdaresi kontrolü altında araç ihtiyacı duyan müdürlükler araç talebinde bulunarak ihtiyaç doğrultusunda araç temini sağlanacak olup ihtiyaç hali sona erdiğinde araçlar tekrar Kurumsal Araç Havuz sisteminde beklemeye alınacak ve böylece arazi kontrolleri, yapım kontrolleri vb. amaçlarla kullanılan araçların ihtiyaç takibi sağlanarak lüzumsuz kullanım ihtimali ortadan kaldırılarak kamu kaynağının verimli kullanımı sağlanacaktır.”

Kaynak: KORKMAZ KESİK