Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında, Bilecik ve tüm Türkiye'de 250 bin konut inşa edilmesi planı başlatılmıştı. Bilecik merkezde 15 Ocak 2023 tarihinde TOKİ kura çekilişi ile Bilecik genelinde 1037, merkezde ise 200 konut için hak sahipleri belirlenmişti. 

Toki 1
TOKİ’nin Bilecik merkez Cumhuriyet ve Hürriyet Mahallelerinde yapmayı planladığı konut projesi planı askıya çıktı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bilecik İl Müdürlüğü tarafından planların askıya çıktığı duyuruldu. 
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bilecik İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Toki 2
“Bilecik İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Ve Hürriyet Mahalleleri 1170 ADA 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 34, 35, 36, 37 parseller ve 1172 ADA 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17 parseller ve yakın çevresinde bulunan 1172 ada 1, 2, 5 ve 8 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ilave uygulama imar planı
Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde, Bakanlığımız koordinesi ile başlatılan sosyal konut projesi kapsamında Bilecik İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet ve Hürriyet Mahallelerinde 8,76  ha.  yüzölçümlü alanda,  1170 ada 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 34, 35, 36, 37 parseller ve 1172 ada 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17 parseller ve yakın çevresinde bulunan 1172 ada 1, 2, 5 ve 8 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlave Uygulama İmar Planı 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 (ğ) maddesi ve 3194 sayılı Kanunun 9. Maddesi hükümleri uyarınca Bakanlığımızca onaylanmıştır.

Toki 3
İmar Planları 23/01/2024-23.02.2024 tarihleri arasında bir ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün hizmet binasının zemin katında yer alan ilan panosunda ve İl Müdürlüğünün https://bilecik.csb.gov.tr/ internet adresinde askıya çıkarılmıştır. İtirazlar İl Müdürlüğümüze yapılabilecektir.”

Toki 4

Kaynak: Mehmet ÖZGÜR