Ön ödemeli konut satışında müteahhitlerin teslim süresi maksimum 36 ayken bu süre 48 aya çıkarıldı. Bu durum Bilecik’teki müteahhitleri de rahatlattı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni yönetmelikle diğer illerdeki gibi Bilecik’teki müteahhitler rahatlatıldı.

Yeni yönetmeliğe göre, Bilecik’te ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edilme süresi uzatıldı.

İlimizdeki müteahhitler bir dairenin teslim süresini her halükarda sözleşme tarihinden itibaren 36 aydan 48 aya uzatabilecekler.

Değişen Yönetmelikte, “MADDE 1- 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edilmesi zorunludur. Bu süre her halükarda sözleşme tarihinden itibaren kırk sekiz ayı geçemez.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik 1/10/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür” denildi.