İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görev alan Ziraat Mühendislerine yönelik bitki koruma ürünü kontrol görevlisi eğitimi düzenlendi.

Eğitim ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Ülkemizde bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satışı ile ilgili iş ve işlemler 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yürütülmektedir.

Bitki koruma ürünlerinin satışı ile ilgili olarak yönetmelik gereği bitki koruma ürünü satmaya yetkilendirilmiş bayi ve toptancılar ile ruhsat sahibi firmalar ve bunlara ait bitki koruma ürünü depolarının kontrolü, İl / İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev yapan bitki koruma ürünü kontrol görevlisi eğitimi almış kontrol görevlilerince yapılmaktadır.

Eğitim İlçe Müdürlüklerimizde; 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik ile ilgili yürürlükte olan mevzuatlar, Bitki Koruma Ürünleri Stok Takip Sisteminin (BKÜTS) kullanımı ile gerek fiziki gerekse sistem üzerinden yapılacak denetimler ve denetim esnasında dikkat edilecek hususlar ile kontrol görevlilerinin görev ve yetkileri, sorumlulukları, sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgilendirmeler yapılarak tamamlandı.”

Kaynak: MEHMET ÖZGÜR