Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ait 20 adet arsa satılacak 6 adet arsa kiraya verilecek ve 5 adet araç satılacak.

Bilecik İli Merkez İlçesinde bulunan Hazineye ait taşınmaz ve taşınır mal satış ihaleleri ile taşınmaz mal  kiraya verme ihaleleri  Açık Teklif Usulü ile, taşınmazın irtifak hakkı ihalesi ise Pazarlık Usulü  Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binası toplantı salonunda ihale komisyonu tarafından yapılacak.

İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız