TÜİK, “İstatistiklerle Aile 2023” raporunu açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde olduğu gibi Bilecik’te de ailelerin gittikçe küçüldüğü görüldü.

ORTALAMA HANE HALKI BÜYÜKLÜĞÜ 3,14

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün, azalma eğilimi göstererek 2023 yılında 3,14 kişiye düştü.

2023'te ortalama hane halkı büyüklüğü en yüksek il 4,86 kişiyle Şırnak oldu. Bu ili, 4,67 kişiyle Şanlıurfa ve 4,61 kişiyle Batman izledi.

BİLECİK’TE HANE HALKI AZALIYOR

Bilecik özelinde ise 2008 yılında hane büyüklüğü 3,30 olarak hesaplanırken, Bu sayı 2023 yılında 2,84’e düştü.

Bilecik’te tek kişilik hanede 16 bin 783 kişi yaşıyor.

Tek çekirdek aileden oluşan hane halkı sayısı, 48 bin 777

En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halkı sayısı,  8 bin 834

Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halkı sayısı ise 2 bin 419

5 BİN 117 BİREY AKRABA EVLİLİĞİ YAPTI

Raporda, illere göre akraba evliliği yapmış bireylerin sayısı ve toplam evli bireyler içindeki oranı da açıklandı.

Buna göre Bilecik’te toplam evli birey sayısı 116 bin 872

Akraba evliliği yapmış birey sayısı ise 5 bin 117

Akraba evliliği yapmış bireylerin toplam evli bireyler içindeki oranı  %4,4 olarak belirlendi.

Kaynak: GAMZE ELMAS