Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, iç sulardaki av yasağının sona erdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, 16 Haziran itibariyle Bilecik iç sularında iç su balıkları genel av yasağı dönemi sona erdiği belirtilirken, vatandaşların belirlenen kurallar dahilinde avlanabileceğine dikkat çekildi.

Bilecik sınırları dahilinde bulunan Selöz Göleti’nde avlanmanın tamamen yasak olduğunun altı çizilirken, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere; su ürünleri avcılığının belirli kurallar çerçevesinde yapılması amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan “5/1 numaralı Ticari ve 5/2 numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ” hükümleri gereğince; 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında iç sularımızda mevcut Sazan, Yayın, Kadife, Tatlısu Kefali gibi balıkların amatör ve ticari olarak avlanması yasaktır.

16 Haziran itibariyle İlimiz iç sularında iç su balıkları genel av yasağı dönemi sona ermiştir.

Ekonomik ve sürdürülebilir şekilde su ürünleri avcılığının yapılabilmesi için; amatör balıkçılık kurallarını düzenleyen, “5/2 numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ”de yer alan kurallara vatandaşlarımızca titizlikle uyulması ve denetimle görevli kamu personeline kontroller sırasında yardımcı olunması büyük önem arz etmektedir.

Vatandaşlarımızın avcılık faaliyetleri sırasında çevreye ve canlılara olan zararlarından dolayı amatör avcılıkta yasaklanmış olan av araçlarını kullanmaması, sazangiller için kişi başı 5 adet olan olta sayısını aşmaması, 5/2 numaralı amatör tebliğde belirtilen boy ve sayı limitlerine riayet etmesi ve amatör balıkçılık faaliyetleri esnasında çevreye saygılı olmaları İlimiz ve ülkemiz kaynaklarının sağlıklı bir şekilde gelecek nesillerimize aktarılabilmesi için elzemdir.

Bununla birlikte 16 Haziran itibariyle İlimiz iç su av yasağı kalkacağından, kaynaklarımızın korunması amacıyla; İl/İlçe Müdürlüklerimiz kontrol ve denetimlerini daha da arttıracak olup, Müdürlüğümüz Su Ürünleri Kontrol Görevlilerince göl, gölet ve akarsularda gerçekleştirilecek kontrol ve denetimlerle, mevzuata aykırı su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen balıkçılara yasal işlem uygulanacaktır."

Kaynak: BETÜL KESİK