Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde; Kooperatif genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi görevinde bulunanlar ve Oda Genel Sekreteri Gürkan Akyol, Ticaret Sicili Müdürü Nahit Menteşe; Ticaret Sicili Müdür Yrd. Seda Yalçınkaya’nın katılımları ile kooperatiflere ait; kuruluş, anasözleşme intibakları ve genel kurul işlemlerine yönelik iç hizmet çalıştayı düzenlendi.

Çalıştay açılış konuşmasında Gürkan Akyol; Çalıştayların üyelerin ve ilin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde, paydaşlar ile genişletmek çabası ve gayreti içinde olduklarını, çalıştayın kooperatif üyelerinin İl müdürlüklerinde yapacakları iş ve işlemlerinde kolaylık sağlamasını temenni ettiklerini ifade ederek katılımcılara teşekkür etti.

Ticaret Sicili Müdürü Nahit Menteşe’nin yaptığı sunumda ‘Kooperatifler kanununa 21/10/2021 tarihinde eklenen geçiçi 9 uncu maddesi ile faal kooperatiflerin 29/10/2024 tarihine kadar, mevcut ana sözleşmelerini ilgi Bakanlıkça düzenlenen tip ana sözleşmelerine intibak etmeleri gerektiği vurgulandı. Sürenin sonuna yaklaşıldığını belirtirken; Odanın kooperatif üyelerinin bu süreci sağlıklı bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olmak amacıyla bu çalıştayın yapıldığı belirtildi. Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde yapılan çalıştayı mevzuatlar çerçevesinde, ortak akıl ile sürdürebilmek üzere Bakanlık Temsilcileri ile bir araya gelinerek; kooperatif kuruluş, ana sözleşme intibakları ve genel kurul işlemlerine yönelik yeni düzenlemeler hakkında detaylı bilgilere yer verildi.

Kaynak: MEHMET ÖZGÜR