Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından üniversitenin restoran ve kafeteryası kiraya verilecek.

Restoran ve kafeterya kiralanması Açık Teklif Usulü ile muhammen bedelden artırım yapılarak ihale edilecek.

İhale 12.12.2023 günü, Üniversite Merkez Kampüsü A-B Blok Konferans salonunda yapılacak.

İhale dokümanı, mesai saatleri içinde Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin, ihaleye girecekleri işin adını belirterek Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Bilecik Şubesindeki TR39 0001 0001 1848 3433 4750 01 nolu hesabına 1.000,00-TL ihale dokümanı bedelini yatırıldığını gösteren makbuz karşılığında İhale Dokümanını satın almaları zorunlu.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, istekliler şartnameye göre hazırlayacakları yeterlik belgelerini ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Şube Müdürlüğüne teslim edecekler.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.  Emine Türksoy

Editör: EMİNE TÜRKSOY