Bilecik Belediyesi Meclisinde Mayıs ayında görüşülecek gündem maddeleri belli oldu.

Bilecik Belediyesi Meclisi, Mayıs ayı ilk birleşim toplantısı Pazartesi günü 2’inci birleşim toplantısı ise Perşembe günü Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Belediye meclisinde 7 gündem maddesi görüşülecek. Görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde:

 1- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine istinaden Belediyenin 2023 Mali yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.

2- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine istinaden Bilecik İli, Merkez İlçe, İstiklal, Ertuğrulgazi ve Beşiktaş Mahalleleri, Yaklaşık 225 Hektar Alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunda İmar Komisyonundan gelen 25/04/2024 tarih ve 1 sayılı raporun görüşülmesi.

3- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine istinaden Bilecik İli, Merkez İlçesi, Pelitözü Mahallesi, Yaklaşık 15 Hektar Alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunda İmar Komisyonundan gelen 25/04/2024 tarih ve 2 sayılı raporun görüşülmesi.

4- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendine istinaden mülkiyeti Belediyeye ait 38 adet giysi kumbarasının işgaliye bedelinin belirlenerek 10 yıla kadar ihaleyle kiralanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanlığına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi. 

5- 2023 yılı Sayıştay Taslak Denetim Raporunun 24. maddesi gereğince Su Güvence Bedeli (Depozito) ve iadesinin güncellenmesi konusunun görüşülmesi.

6- İç borçlanma konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

7- Sermayesinin tamamı Bilecik Belediyesine ait olan Bilecik Kayı Gıda Temizlik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ilişkin İç Borçlanma ve Faaliyet Yetkisi konularında Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

Kaynak: NEVZAT KAPTAN