Bilecik Belediyesi Mayıs ayı belediye meclis toplantısı, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında yapıldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine istinaden Belediye Başkanlığı 2023 Mali yılı kesin hesabının görüşüldüğü toplantıda 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine istinaden Bilecik İli, Merkez İlçe, İstiklal, Ertuğrulgazi ve Beşiktaş Mahalleleri, Yaklaşık 225 Hektar Alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunda İmar Komisyonundan gelen 25/04/2024 tarih ve 1 sayılı rapor görüşüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine istinaden Bilecik İli, Merkez İlçesi, Pelitözü Mahallesi, Yaklaşık 15 Hektar Alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunda İmar Komisyonundan gelen 25/04/2024 tarih ve 2 sayılı raporun görüşüldüğü toplantıda ayrıca 2023 yılı Sayıştay Taslak Denetim Raporunun 24. maddesi gereğince Su Güvence Bedeli (Depozito) ve iadesinin güncellenmesi konusunun görüşülerek karara bağlandı.

 İç borçlanma konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşüldüğü toplantıda ayrıca Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 13 Ocak itibariyle oluşan cari borç miktarı ve gelir gider tablosu hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Başkan Subaşı, meclis üyelerinin borçlanma ve sonrasında yapılacak çalışma ve projeler hakkında da bilgiler verdi.

 GİYSİ KUMBARALARI 10 YILA KADAR KİRAYA VERİLECEK

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendine istinaden mülkiyeti Belediyemize ait 38 adet giysi kumbarasının işgaliye bedelinin belirlenerek 10 yıla kadar ihaleyle kiralanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanlığına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşüldüğü toplantıda ayrıca  sermayesinin tamamı Bilecik Belediyesine ait olan Bilecik Kayı Gıda Temizlik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye ilişkin İç Borçlanma ve Faaliyet Yetkisi konularında Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlandı.

Kaynak: GAMZE ELMAS