Bilecik Valiliği  ve  Bilecik  Orman  İşletme Müdürlüğünce ormana giriş yasağıyla  ilgili  alınacak Orman  Yangınlarıyla  Mücadele  Komisyon Kararlarına , “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av Yönetim Bilgi Sistemi (AVBİS) üzerinden avlaklarda, avlanma izin belgesi alan avcılar ile av turizmi kapsamında Bakanlık görevlisi eşliğinde yapılan av organizasyonlarına katılanlar hariç" ibaresi eklendi.

Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Bilecik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemiz ılıman iklim kuşağı içinde yer almakta olup makro klima olarak Akdeniz İklim Bölgesi
İçindedir. Son yıllarda iklim değişikliği, insan faaliyetleri vb. nedenler ile artan orman yangınları sonucu gerek İçişleri  Bakanlığının  çıkarmış  olduğu  genelge,  gerekse  Valiliklerin  almış  olduğu  ormana  giriş yasakları ile önlem alınmaya çalışmaktadır. Bu yasaklar genel itibariyle temmuz-kasım ayları arasındaki zamana denk gelmektedir. 

4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi altında
avcılık faaliyetleri tüm ülke genelinde yürütülmektedir. Avcılığının yapıldığı alanlar avlanan av hayvanı Türlerine, av mevsimine vb. nedenler ve coğrafyaya ya göre farklılık gösterse de ülkemiz ormanları kara Avcılığının yapıldığı alanlardandır.  Merkez Av Komisyonu Kararları ile avına izin verilen av hayvanlarının avı Ağustos ayının son haftası başlayıp,  sonraki takvim yılının Şubat ayı sonunda bitmektedir. 
Ayrıca av turizmi kapsamındaki avlanmalara ilişkin olarak türlere göre değişmekle birlikte av yılı boyunca devam etmektedir. 
Bu bağlamda Orman Genel Müdürlüğünün 2024 yılında yaşanacak sıkıntıların önüne geçmek maksadıyla  Bilecik  Valiliği  ve  Bilecik  Orman  İşletme Müdürlüğünce ormana giriş yasağıyla ilgili alınacak  Orman  Yangınlarıyla  Mücadele  Komisyon Kararlarında; "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av Yönetim Bilgi Sistemi (AVBİS) üzerinden avlaklarda, avlanma izin belgesi alan avcılar ile av turizmi kapsamında Bakanlık görevlisi eşliğinde yapılan av organizasyonlarına katılanlar hariç" ibaresi eklenmiştir.”

Kaynak: Nevzat KAPTAN