Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 26 adet taşınmaz kiralanacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 26 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmek üzere şartname esasları dâhilinde her biri ayrı ayrı olmak üzere 30.03.2023 Perşembe günü ihale suretiyle kiraya verilecek.

Şartname Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü'nden mesai saatleri içinde görülebilir ve ihale için 500,00TL şartname bedeli ödenerek şartname temin edilebilir.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, söz konusu ihale Antalya Büyükşehir Belediyesi encümen toplantı salonunda yapılacak. Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şart.

Detaylı bilgi için tıklayınız