Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 11 adet dükkan kiraya verilecek.

Antalya’da 11 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmek üzere şartname esasları dâhilinde her birinin ayrı ayrı olmak üzere 06.04.2023 Perşembe günü ihale suretiyle kiraya verilecek.

Şartname Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü'nden mesai saat­leri içinde görülebilir ve ihale için 500,00TL şartname bedeli ödenerek şartname temin edilebilir.

Söz konusu ihale Antalya Büyükşehir Belediyesi encümen toplantı salonunda yapılacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şart.

Detaylı bilgi için tıklayınız