Konyaaltı Belediye Başkanlığı taraından Antalya Konyaaltı'nda 4.405 m² arsa satışa sunuldu.

Konyaaltı Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Hurma Mahallesinde bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ticaret alanda kalan 9972 ada 6 parsel sayılı 4.405,00 m² yüzölçümlü arsa vasıflı tamamı belediyeye ait taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile Belediye Encümeni tarafından ihale edilerek satılacak.

İhale Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda (Salon-1) 15.03.2023 Çarşamba günü saat 14:00’de yapılacak. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacak.

Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 15.03.2023 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Konyaaltı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne (Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası-Antalya) verilecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şart. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız