Diyarbakır Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Diyarbakır İli Kayapınar İlçesi Medya Mahallesi 2782 ada 2 nolu parselde 8 derslikli anaokulu yapım işi ihale edilecek.

Anaokulu Yapım İşi yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunlu.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız