Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Gölpazarı İlçesi Reşadiye Mahallesi 177 Adet Konut Projesi kapsamında üretilen 76 adet konut kura Yöntemi ile satışa sunulacak.

Gölpazarı Belediyesinden yapılan açıklamada, “TOKİ Gölpazarı 177 konut satılmayan dairelerin teslimi için 3-14 haziran tarihleri arası Ziraat Bankası Gölpazarı Şubesine 2000 TL Kura katılım bedeli ödeyerek başvurabilirsiniz.” İfadelerine yer verildi.

SÖZLEŞME İMZALAMA İŞLEMLERİ 
Konutlar %25 peşin ve 120 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar) tahsil edilecektir. 
Taksit ödemeleri, sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. 

İlk dönemsel artış tarihi; Ocak 2025 ayından itibaren başlatılacaktır. Hak sahipleri teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devredebilecektir. Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir. Alıcılar konut satış bedelinin %1’inden az olmamak şartı ile ek peşinat verebileceklerdir.

1) Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde 27 Haziran 2024 tarihinde saat: 11.00’de İdaremiz hizmet binasında seyircisiz olarak noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” gerçekleştirilecektir. Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde “Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası” İdarenin kararı doğrultusunda kura çekilmeyebilir ve başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılabilecektir.

 2) Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Tüm başvurular kura tarihinden önce TAKBİS Sisteminden kontrol edilmektedir) 

3) Başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartları aranacaktır. 

4) Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir; birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır. 
(Tüm başvurular kura tarihinden önce kontrol edilmektedir) 5) Yukarıdaki şartları sağlayan kişiler, 03-14 Haziran 2024 tarihleri arasında, yetkili Banka Şubesine başvuru bedelini ödeyerek, “Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi” imzalayacaklardır

7) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre konut seçimi yapan asil hak sahipleri; peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı 01-05 Temmuz 2024 T.C. Ziraat Bankası Bilecik Gölpazarı Şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır. 

8) Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar olması halinde 16 Temmuz 2024 tarihlerinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır. 

9) Kura sonucu belirlenen asil ve yedek hak sahiplerinden sözleşme imzalama aşamasında istenilen belgeleri ibraz edemeyenler haklarını kesinlikle kaybedeceklerdir. Cayma Hakkı: Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. 
Teslim: Konutlar 36 ay içerisinde teslim edilecektir. Anahtar teslim tarihinde, 3065 sayılı KDV Kanunu kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden tahakkuk edecek Katma Değer Vergisi tutarı peşin olarak tahsil edilecektir. 
Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK’da öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. 
Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür. İnternet sayfamızda yayımlanan planlar tanıtım amaçlıdır. Konutların brüt ve net m² büyüklükleri satış listelerinde gösterilmiştir. Brüt ve net m² hesabı yürürlükteki son İmar Yönetmeliğindeki kriterlere göre yapılmaktadır. Net m² hesabı sıva imalatının yerinde uygulama kalınlığına göre farklılık gösterebilir. Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.
 

Kaynak: GAMZE ELMAS