Bilecik Barosu tarafından 5 Nisan Avukatlar günü sebebiyle Cumhuriyet Meydanı’nda kutlama töreni düzenledi. Tören, Baro Başkanı Halime Kahraman’ın Bilecik  Barosu çelengini Atatürk Anıtı'na bırakmasıyla başladı. Çelenk töreni sonrası saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Baro Başkanı Halime Kahraman, avukatların her geçen gün sosyoekonomik sorunlarının arttığına dikkat çekti.  Avukatlık mesleğinin ve baroların ekonomik sürdürülebilirliğinin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en alt seviyeye geldiğini belirten Kahraman, “Avukatlar, müvekkiliyle özdeşleştiriliyor, yargılanıyor, darp ediliyor, yaralanıyor ve öldürülüyor.” sözleriyle de avukatların yaşadığı fiziksel şiddete de vurgu yaptı.

Kahraman, konuşmasında avukatların yaşadığı sorunlara çözüm önerilerini de sıralarken, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Demokratik toplumun temel direği adalet; adalete erişimin güvencesi avukattır. Avukat yalnızca müvekkilinin değil, savunma hakkının temsilcisi ve hak savunucusudur. Avukat olmadan adil yargılanma olmaz. Adil yargılanma olmadan, toplumsal barış ve güven tesis edilemez, hukukun üstünlüğü korunamaz. Savunma hakkının güvencesi olarak avukat, hukuk devletinin hayata geçirilmesini sağlar. Bizler, yüklendiğimiz bu onurlu görevi, kutsallığına yakışır şekilde özen, doğruluk ve onurla yerine getirmenin çabası içerisindeyiz.

Adalete erişim hakkı için güçlü avukat, güçlü avukat için güçlü Baro gerekir. Yurttaşın haklarının savunucusu avukat, avukatın savunucusu Baro’dur. Baro yalnızca meslek örgütü değil, yurttaşların başta adil yargılanma olmak üzere, hak ve özgürlüklerinin takipçisidir. Baro ve avukat zayıf düşerse, bundan en büyük zararı yurttaşlar ve hukuk düzeni görür.

Bunu dile getirmek için bugüne kadar hep “Güçlü Baro Güçlü Avukat”, “Herkes için adalet, adalet için avukat” dedik. Ancak ülkemizde avukatların sosyoekonomik sorunları her geçen gün arttı. Mesleğimizin ve Baroların ekonomik sürdürülebilirliği tarihimizin en alt düzeyine inmiş durumdadır. Yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda hukuki ve fiziki şiddetle de karşı karşıyayız. Avukatlar, müvekkiliyle özdeşleştiriliyor, yargılanıyor, darp ediliyor, yaralanıyor ve öldürülüyor.

Bugün “Avukat İçin de Adalet!” diye haykırmak zorunda kalıyoruz. Yaşadığımız sorunlar, mesleğimizin icrasını imkansız hâle getirirken adaletin tesisi önünde bir engel oluşturuyor. 5 Nisan Avukatlar Günü’nde mesleğimizin sorunlarının çözümüne yönelik taleplerimizi bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunuyoruz:

-Nitelikli bir hukuk eğitimiyle hem mesleğimizde hem de adalet hizmetlerinde niteliğin artırılmasını istiyoruz.

-Yalnızca Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı değil, staj sonrasında Avukatlık Meslek Sınavı istiyoruz.

-Avukata yönelik şiddetin son bulmasını, şiddet faillerinin en ağır yaptırımlarla cezalandırılmasını istiyoruz.

-Stajyer avukatlar için Hazine’den karşılanan ücret istiyoruz.

-Adli yardım ödeneklerinin artırılmasını istiyoruz.

-Başta CMK ve adli yardım ödemelerinde olmak üzere, avukatlık hizmetleri için KDV indirimi istiyoruz.

-Avukatlık mesleğinin iş alanlarının daraltılmasının önüne geçilmesini istiyoruz.

-Kişisel verilerin korunması vb. gerekçelerle mesleki faaliyetlerimizin engellenmemesini istiyoruz.

-Baroların gelirlerinin artırılmasını sağlayacak hukuki mekanizmaların hayata geçilmesini istiyoruz.

-Bağlı çalışan avukatların hukuki statülerinin güvence altına alınmasını istiyoruz.

-Avukatın tekel hakkını olduğu kadar yurttaşın adil yargılanma hakkını da ihlal eden hukuka aykırı faaliyetlere son verilmesini istiyoruz.

-Yargının kurucu unsurları arasında eşitlik, savunma makamı için adil bir temsil gücü istiyoruz.

 Türkiye’nin 81 ilinde, 190 bin avukatın kayıtlı olduğu meslek örgütleri olarak, avukat için adaletin sağlanmadığı bir 5 Nisan Avukatlar Günü daha geçirmeyi kabul etmiyoruz. Yurttaşların hak arama özgürlüğünün teminatı olan savunmayı temsil eden avukatlar, onların örgütlü gücü Barolar ve Türkiye Barolar Birliği olarak; 27 Nisan 2024 Cumartesi günü Ankara’da “Avukat İçin de Adalet” demek, mesleğimizin çözüm bekleyen sorunlarını bir kez daha haykırmak, şiddete ve ekonomik sorunlarımıza karşı meslek onurumuzu ve emeğimizi savunmak için buluşuyoruz.

Adalet için sorumluluk yüklenen her avukatla birlikte, “avukat için de adalet” mücadelesinde kararlılıkla ilerleyecek, onurlu meslek mirasımızı geleceğe taşıyacağız. Saygılarımızla."

Kaynak: KORKMAZ KESİK