Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından taşınmaz satış ihalesi yapılacak.

Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Karesi İlçesi Maltepe Mahallesi 13964 ada 1 parsel, 13965 ada 1 parsel, 13966 ada 1 parsel ve 13967 ada 1 parsel olarak kayıtlı taşınmazların Kapalı Teklif usulü arttırma sureti ile satış ihalesi yapılacak.

İhale dokümanı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından 1.000,00-TL ( Bin Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, başvuru dosyaları 16.08.2023 Çarşamba günü saat: 12:30’a kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası, 2. Kat Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğü’ne teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız